Премини към основното съдържание

Сметка за Тока - ЕРП Север | Електрохолд | EVN

Детайлна справка на сметки за консумация на електрическа и топлинна енергия. За да проверите сметката си в ЧЕЗ България, въведете в полетата по-долу своя КЛИЕНТСКИ НОМЕР и ОТОРИЗАЦИОНЕН КОД от 6 символа -Клиентският Ви номер е изписан в горната част на всяка фактура. -В случай , че неразполагате с Вашият ИТН/Партиден номер в полето по-долу (Проверка на клиентски номер) и ще получите своя 12-цифрен КЛИЕНТСКИ НОМЕР.

Какво съдържа сметката за тока според енергийният доставчик?

Основните компоненти:

1. Потребление:

Електроенергия: Измерва се в киловатчаса (kWh).

Активна енергия: Енергията, която реално се използва от електроуредите.

Реактивна енергия: Енергията, която се връща обратно в мрежата от някои електроуреди.

2. Цена:

Цена на електроенергията: Варира зависимост от енергияния доставчик и се определя от енергийният доставчик, разходите по доставка, видове такси, цените определи от борсата. Цена за реактивна енергия: Обикновено е по-висока от цената на активната енергия.

3. Видове Такси:

Такса за абонамент: Обикновено е фиксирана сума, която се плаща ежемесечно. Такса за присъединяване: Плаща се еднократно при присъединяване към мрежата на електроразпределителното дружество. Държавни такси: Могат да се добавят различни държавни такси към сметката.

Такса за балансиране: Такса, която се плаща от всички потребители, за да се покрият разходите за балансиране на електроенергийната система.

4. Други:

Дължими суми от предишни периоди: Ако имате неплатени суми от предишни периоди, те ще бъдат добавени към текущата ви сметка. Лихви: Могат да се начислят лихви върху просрочени задължения.

Енергийна добавка: Допълнителна сума, която се добавя към сметката за ток, за да се финансират проекти за енергийна ефективност.

Важно е да се запознаете с всички компоненти, включени в сметката ви за ток, за да можете да разберете как се формира крайната й цена.

Можете да получите подробна информация за вашата сметка от вашия енергиен доставчик.

Ето някои съвети, които могат да ви бъдат полезни:

Сравнете цените на различните енергийни доставчици. Изберете доставчик, който предлага най-добрата цена и условия за вашите нужди. Следете за промени в цените на електроенергията. Намалете потреблението си на електроенергия, за да намалите сметката си за ток.