Премини към основното съдържание

Проверка дължими суми за парното и топлата вода. Въведете Вашия универсален Абонатен номер. 1. Текущо задължение: Сума за плащане за месеца. 2. Общо задължение: Общо дължима сума, включително просрочени задължения от предходни периоди и известия. 3. Корекции и изравнявания от текущия период.
Цените се определят ежегодно и се основават на редица фактори, като цената на горивата, разходите за производство и разпределение на топлинна енергия.
Цените на парното и топлофикацията в България се регулират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).