Премини към основното съдържание

Проверката на сметката за газта става след регистрация и въвъждане на Абонатния Номер.

Партидният номер представлява седем цифрен номер, който може да намерите на вашата фактура

Природният газ е натурален източник на енергия, за разлика от пропан-бутана, който е производен продукт, получен при преработката на нефт

 

Какво трябва да знаят хората за сметката си за битова газ?

1. Разбиране на компонентите на сметката:

 • Потребление: Измерва се в кубични метри (m³).
 • Цена на газа: Определя се от доставчика и може да варира в зависимост от региона, вида на газа и пазарните условия.
 • Такси:
  • Такса за абонамент: Обикновено е фиксирана сума, която се плаща ежемесечно.
  • Такса за присъединяване: Плаща се еднократно при присъединяване към мрежата на газоразпределителното дружество.
  • Държавни такси: Могат да се добавят различни държавни такси към сметката.
 • Други:
  • Дължими суми от предишни периоди: Ако имате неплатени суми от предишни периоди, те ще бъдат включени в текущата ви сметка.
  • Лихви: Могат да се начислят лихви върху просрочени задължения.

2. Начини за плащане:

 • В брой на каса
 • По банков път
 • Чрез онлайн плащане

3. Съвети за намаляване на разходите за битова газ:

 • Намалете потреблението:
  • Използвайте енергоспестяващи уреди.
  • Не отоплявайте ненужно помещения.
  • Контролирайте температурата в дома си.
 • Сравнете цените на различните доставчици:
  • В някои случаи може да е изгодно да смените доставчика си на газ.
 • Възползвайте се от програми за енергийна ефективност:
  • Някои програми предлагат безплатни консултации и субсидии за енергоспестяващи ремонти.

4. Права на потребителите:

 • Право на информация:
  • Имате право да получите информация за цената на газа, за условията на доставка, за вашите права и задължения.
 • Право на рекламация:
  • Ако имате проблем с доставката на газ или с вашата сметка, можете да подадете рекламация до газоразпределителното дружество.
 • Право на избор на доставчик:
  • В България има свободен пазар на газ и можете да изберете доставчика си.

5. Допълнителни ресурси:

Важно е да се запознаете с вашите права и задължения като потребител на битова газ.

Също така е важно да следите за промени в цените на газа и в условията на доставка.

Чрез информираност и разумно потребление можете да намалите разходите си за битова газ.