Премини към основното съдържание

Какво е представлява здравното осигуряване? Здравното осигуряване е държавна структура, чрез която обществото осигурява финансови ресурси за покриване на здравните нужди на своите граждани. Чрез здравните осигуровки се финансират:
  • Прегледи
  • Лечение
  • Болничен престой
  • Лекарства
  • Рехабилитация
Съществуват два вида здравни осигуровки: Задължително здравно осигуряване (ЗЗО): То е задължително за всички български граждани и се финансира от държавата. Доброволно здравно осигуряване (ДЗО): То е допълнително и се предлага от частни здравноосигурителни фондове.